Netiks je kontinuirano prisutan na više stručnih skupova i strukovnih konferencija, savjetovanja i okruglih stolova gdje aktivno učestvuje sa znanstvenim referatima, organizacijom stručnih tečajeva, tehnološkim prezentacijama i na okruglim stolovima.

Netiks je 2014. g. dobitnik priznanja – plakete za značajan godišnji doprinos međunarodnoj Konferenciji KOM:”Elektroničke komunikacije i norme u informatici”, sa više priznatih znanstvenih radova na području optičkih komunikacija i širokopojasnih tehnologija, a Netiksove stručne tečaje pohađalo je više desetaka polaznika.

Netiksovi inženjeri redovito i aktivno prisustvuju na stručnim skupovima u organizaciji Komore inženjera elektrotehnike (HKIE) i Elektrotehničkog društva Zagreb (EDZ), npr. na Elektroinženjerskom Simpoziju EIS koji se svake godine u svibnju održava u Šibeniku. Ovdje je objavljeno nekoliko stručnih radova iz područja projektiranja FTTH mreža, kao i aktivno učestvovanje na okruglim stolovima.

Također, djelatnici Netiksa često prisustvuju na međunarodnim FTTH Konferencijama kako bi upotpunili svoja saznanja na mjestima gdje su prisutni najeminentniji svjetski priznati stručnjaci.

Stalno usvajanje novih znanja i tehnologija, njihova primjena u inženjerskoj praksi, bila je i ostala trajna misija naših stručnjaka i Netiksa u cjelini. Naša želja je da se partnerima ponudi stvarno suvremeno i efikasno rješenje elektroničkog komunikacijskog sustava.

Linkovi na stručne radove