REFERENTNA LISTA IZVEDENIH MREŽA I KABELSKIH SUSTAVA (od g.2005.)   

           NETIKS d.o.o.    Rev 09-2018

 

 1. Osnovne škole – Osijek (2018.)

Instalirana je aktivna komunikacijska mreža i pripadajući kabelski sustav UTP Cat6 u četiri Osnovne škole na području Grada Osijeka: Cesarić, Mihanović, Madžarić i Ujević. Strukturalni kabelski sustav je izveden sa 270 dionica Cat6 UTP. Ukupno je položeno 12.750 metara UTP kabela unutar kanalica i spuštenog stropa. Oprema je spojena na 12 UTP Cat6 panela smještenih unutar ukupno 8 komunikacijskih ormara. Na tako izveden kabelski sustav priključeno je ukupno 8 “Cisco” preklopnika sa 24 priključka brzine 1Gbs. Veza na Internet ostvarena je putem Cisco usmjerivača.

                                                                                                             

 1. ENERGO toplinska mreža – Rijeka (2018.)

Komunikacijska infrastruktura za povezivanje i daljinsko upravljanje 17 toplinskih podstanica na centralnu toplanu Vojak u riječkom naselju Trsat. Iskorištena je novoizgrađena kabelska kanalizacija (DTK) unutar koje je izgrađen mikrocjevno-mikrokabelski optički suatav. Ukupno je uvučeno 5.000 metara mikrocijevi HDPE 12/10 u koje je upuhano oko 5.000 metara mikrokabela sa 72 i 8 svjetlovodnih niti. Na izvedeni optokabelski sustav priključena je “Allied Telesis” aktivna komunikacijska oprema industrijske izvedbe na brzini 1 Gbs. Kompletna mreža izvedena je u konfiguraciji star-ring radi visokog stupnja pouzdanosti uporabom EPSRing sigurnosnog protokola. U centrali Vojak nalazi se glavni koncentrator za daljinsko nadgledanje.

 

 1. Hrvatske šume – UŠP Ogulin (2017.)

Strukturalni kabelski sustav koji je izveden sa 234 dionice Cat6 UTP i optičkom vertikalom između koncentratora, za potrebe operativnog poslovanja hrvatske šumarije u Ogulinu. Ukupno je položeno 10.000 metara UTP kabela unutar kanalica i parapetnih kanala. Također je instalirano i 75 napajačkih šuko priključnica. Kabelski sustav je izveden kompletno sa Fibrain opremom te je na kabelski sustav izdano produženo Fibrain jamstvo u trajanju 25 godina.

 

 1. Hotel “Varaždin” – Selce (2016.)

Strukturalni kabelski sustav koji je izveden sa 520 dionica Cat6 UTP i 350 Cat3 dionica za potrebe hotelskog poslovanja i informatičkog usluživanja hotelskih gostiju. Sustav se bazira na dva optička koncentratora - razdjelnika međusobno povezana svjetlovodnim kabelima (36 dionica).

 

5.   NACIONALNI PARK KRKA Skradinski buk – Projektiranje i nadzor nad izvođenjem optičke infrastrukture (2016)
Glavni projektant idejnog i glavnog projekta optičke kabelske infrastrukture Nacionalnog Parka Krka na potezu od Ulaza Lozovac do Ulaza Skradin. Mreža je projektirana tehnologijom mikrocijevi i mikrokabela. Magistrala je projektirana kao 48-nitni optički mikrokabel po g.652.d. standardu ukupne duljine cca 9.000 metara. Kabel se uvlači metodom upuhivanja u mikrocijevi 12/10 mm. Na magistralu su privodima spojene sve lokacije Nacionalnog parka od interesa – recepcije, blagajne, pristaništa, restorani, suvenirnice, hidrelektrana i dr.  Postavlja se 20-tak kabelskih zdenaca u koridorima cest

međusobno povezanim PEHD 50mm cijevima.

 

6.     Projekt ACI marine (2016.)

Optički kabelski sustav za potrebe bežičnog pristupa internetu u ukupno dvadeset ACI marina diljem Jadranske obale. Ukupno je u svim marinama položeno preko 21 km optičkog kabela, izvršeno je nešto manje od 400 konektiranja metodom varenja te je ugrađeno 190 pretvornika medija. Posebna pažnja posvećena je spječavanju prodora vode - korišteni su specijalni optički i bakreni kabeli sa dodatnim zaštitama od prodora vode, obzirom da se radi o objektima na moru (pontonima, gatovima, rivama itd…).

 

 1. Studentski dom “Cvjetno naselje” (2016.)

Spajanje i mjerenje optičkih linkova (OM4) te bakrenih linkova (Cat. 6a) prema standardima  HRN EN 50173:1 i HRN 50173:1 za Cat.6a u cilju omogućavanja korisnicima studenstskih domova pristup internetu. Ukupno je spojeno i izmjereno 324 S/FTP Cat6a dionice.

 

 1. FTTH , Zagreb ( 2015.-.2016.)

Fiber-To-The-Home“, telekomunikacijska infrastruktura gdje je zadnja dionica mreže do pretplatnika izvršena svjetlovodom.

Spajanje preko 300 optičkih linkova te dovod istih „do ulaza“ u stan korisnika u svrhu brzog interneta.

 

 1. ABS - CMC - Ljevaonica Sisak (2008-2014) - Sisak

optički kabelski redudantni prsten položen unutar tvorničkog kruga bivše Željezare Sisak, izveden sa ukupno 9.000 met optičkih kabela 12-288 niti, položen podzemnno unutar 4.800 met PEHD cijevi 40mm/PVC cijevi 110mm, koje su prethodno položene i kalibrirane, i dijelom nadzemno, sa cca 800 prespajanja varenjem i pripadajućim OTDR mjerenjima. Izgradnja sustava bila je podložna strogim testiranjima stranog vlasnika željezare. Izgrađeno je i  više od 1000 metara nove kabelske kanalizacije (DTK) kapaciteta 4 x PVC110, sa pripadajućim zdencima i PEHD50 podcijevima.

 

 1. HKZP – Hrvatska  Kontrola Zračne Plovidbe, - Zagreb (2010-2014)

optički  kabelski sustav položen ispod piste Zračne Luke Pleso, izveden sa ukupno 18.000 met optičkih kabela 12-72 niti, sa cca 500 prespajanja varenjem i pripadajućim OTDR mjerenjima. Izgradnja sustava bila je podložna rigoroznim uvjetima rada na pisti bez ometanja zračnog prometa, uglavnom noću. Zbog zahtjeva na pouzdanost, sustav je certificiran od principala “Ortronics” na 25-godišnje jamstvo.

 

 1. HAC- ONC (ARZ)  Hrvatske Autoceste, - Zagreb (2013-2014)

Ugovorno interventno održavanje optičkog komunikacijskog sustava i pripadajuće signalizacije svih hrvatskih autocesta (osim A2 Zagreb-Macelj): A1 Zageb-Split-Dubrovnik,  A3 Zagreb-Bregana-Lipovac, A4 Zagreb-Goričan,  A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, A10, A11, D532 … Potpisani Ugovor uključuje hitne intervencije u roku od 4 sata od poziva, kao i unaprijed dogovorene popravke u zadanom terminu, te stalno obavezno skladište rezervne kabelske opreme za hitne intervencije.

 

 1.  Apartmansko naselje ZATON – Zaton (2013)

izgradnja Fast Ethernet računalne mreže izvedene sa 37 kom Allied Telesis AT-8000S/24 Layer 2 preklopnika za komunikacijske potrebe apartmanskog naselja. Magistrala je izvedena optički na brzini 1Gbs, a kontroliraju je optički preklopnici serije AT-9028/SP u koje je utaknuto ukupno 30 SFP gigabitnih optomodula, po jedan za svaku apartmansku vilu. Ukupno je omogućeno 888 aktivnih FE bakrenih linkova i 30 SFP GbE optičkih jednomodnih linkova. Infrastruktura omogućuje Triple Play usluge korisnicima apartmana (telefon, TV video i Internet)

 

 1. HŽ – Hrvatske Željeznice  - Zagreb (2014)

Isporuka 428 komada VDSL konvertera ”Allied Telesis” AT-MC605 i 26 komada integriranih 19” šasija sa napajačem za smještaj do 12 konvertera svaka (AT-MCR-12) za potrebe povezivanja HŽ lokacija do kojih postoji samo bakrena NF parica. MC-605 je jedini VDSL konverter na svijet koji jamči domet i do 3 km po bakrenim paricama, zbog čega je i pobjedio na predmetnom javnom nadmetanju.

 

 1. Državna Agencija za sanaciju banaka – Zagreb (2014)

izgradnja strukturalnog kabelskog sustava Cat6 za potrebe poslovanja Agencije. Položeno je 4500 metara kabela za ukupno 110 UTP korisnika za Gigabit Ethernet brzine. Na novi kabeslki sustav je ujedno prespojena i postojeća telefonska centrala. Korištena je ”Fibrain” bakrena kabelska oprema.

 

 1. OPĆA BOLNICA ŠIBENIK  – računalna mreža i strukturalni  kabelski sustav Cat 6 – Šibenik (2008-2014)

računalna mreža od 850 priključakaa sa “Ortronics” UTP Category Clarity6 strukturalnim kabelskim podsustavom i optičkom magistralom za 10-tak objekata unutar kruga bolnice i  “Allied Telesis”  Fast/Gigabit Ethernet  mrežnom opremom sa više stotina aktivnih priključaka. Bolnica je g.2014. proglašena najsuvremenijom e-bolnicom u RH, gdje se svi bolnički nalazi i pripadajuće slike prenose isključivo elektronski preko ove mreže.  Od g. 2009 . do danas  mrežu Bolnice održavamo paušalno, sa ugovorenim rokom intervencije i popravka.

 

 1.  SOPNICA-JELKOVEC - Nadzor nad izgradnjom FTTH mreže (2008-2010)

ugovorni stručni nadzor nad izgradnjom FTTH mreže oglednog zagrebačkog naselja Sopnica-Jelkovec, Investitor Zagrebački Holding. Mreža je izgrađena tehnologijom mikrocijevi za ukupno cca 2.800 kućnih i poslovnih korisnika, na razdjelniku spojeno i izmjereno ukupno 5.600 svjetlovodnih niti . Položeno je cca 18.000 met cijevi PVC 110mm unutar 8.500 met  rova i u nju je uvučeno cca 30.000 met mikrocijevi. Postavljeno je 170 kabelskih zdenaca i upuhano 130.000 met mikrokabela kapaciteta 12-72 niti. Unutar objekata položeno je  130.000 met mikrokabela sa 2 niti.

 

 1. Končar KET – Zagreb (2014)

izgradnja Fast Ethernet magisitrale računalne mreže izvedene sa većim brojem Allied Telesis AT-8624T/2M Layer 3 preklopnika. Preklopnici su međusobno povezani optičkim kabelima putem AT-A45 100Fx SC optomodula u prestenastu strukturu. Ukupni kapacitet mreže je 250 portova (priključaka) sa Layer 3 mogućnostima. 

 

 1. AUTOTROLEJ - Rijeka, (2013, 2014)

Optička kabelska okosnica izvedena “Fibrain” jednomodnim i višemodnim optičkim kabelima za potrebe gradskog prijevoznog poduzeća. Sustav je povezan sa optičkim kabelskim sustavom Grada Rijeke radi integracije u projekt elektroničkog grada.

 

 1. SCHENKER - Zagreb (2010)

strukturalni kabelski sustav Cat5e u oklopljenoj izvedbi (F/UTP), za ukupno 130 korisnika, položeno  4.500 met kabela u novoj Poslovnici

 

 1. HOTELI "BABIN KUK" - Dubrovnik (2009)

izgradnja optičkog komunikacijskog sustava između hotela na Babinom Kuku i izgradnja aktivne komunikacijske mreže LAN tipa izvedene preklopnicima  "Allied Telesis" sa 6 optičkih magistrala brzine 1Gbs ostvarenih po jednomodnim optičkim kabelima 12-48niti ukupne duljine 2.000 met, sa 192 aktivna Fast Ethernet priključaka 100Tx.

 

 1. VIPNET (b.BNET) - aktivna mrežna pretplatnička oprema  (2007-2018)

kontinuirana isporuka više od 1.50 optičkih pretvornika Fast Ethernet i Gigabit za realizaciju optičkih pretplatničkih priključaka poslovnih korisnika najvećeg hrvatskog kabelskog operatora

 

 1. HT - PON mreža gradova Varaždin/Čakovec (2008-2009)

prespajanje polja spojnica sa PON sprežnicima sa preko 10.000 izvedenih prespajanja varenjem unutar više stotina spojnica, po projektima HT-a, a za izgradnju GPON optičke mreže gradova Varaždin i Čakovec. Netiks je izveo 90% svih radova na pristupnoj mreži u navedenim gradovima, sa pripadajućim OTDR mjerenjima. Izgradnja sustava bila je podložna strogim testiranjima HT- nadzornme službe i uspješno završena početkom 2009.

 

 1. GANAMA-HPC  – Sirija (2008)

projektiranje i  izvođenje optičkog kabelskog sustava za automatizirano upravljanje magistralnim naftovodom,  za optičku dionicu duljine 38 km kapaciteta 12-24 vlakana , uključivo isporuke kabela i spojne opreme, te radovi na prespajanjima-mjerenjima  i puštanju u pogon

 

 1. VODATEL (METRONET od 2007.)  – FTTH optički kabelski sustav na području grada Zagreba (2006-2007)

optička pristupna mreža pojedinih kvartova grada Zagreba (Borovje, Vrbik, Sopot) i povezivanje korisnika svjetlovodnim vlaknima u integriranu FTTH kabelsku mrežu , izgrađeno 20.000 priključaka tehnologijom varenja u podzemnim spojnicama i završetkom u pripadajućim FTTH razdjelnicima (vlastiti razvoj!), za prihvat suvremenih usluga "Triple Play" velikih brzina za operatora “Vodatel”  (0d 5.9.2007. akvizitirao “Metronet”)

 

 1. JANAF  – Sisak-Slav. Brod (2007)

specijalistički nadzor nad izvođenjem optičkog kabelskog sustava za automatizirano upravljanje magistralnim naftovodom,  za dionicu Sisak – Slav.Brod duljine 160 km

 

 1. INA-STSI  – Sirija (2006-2007)

projektiranje i  specijalistički nadzor nad izvođenjem optičkog kabelskog sustava za automatizirano upravljanje magistralnim naftovodom,  za dionicu Damask - Palmyra duljine 32 km + 11 km

 

 1. PLINACRO  – Plinovod Pula –Slav. Brod (2006)

specijalistički nadzor nad izvođenjem optičkog kabelskog sustava za automatizirano upravljanje magistralnim plinovodom, te konzultanti u projektiranju istog, za dionicu Pula – Slav.Brod duljine 440 km

 

 1. HŽ  – Hrvatske želježnice, pruga Zagreb-Mađarska (2006)

optička magistrala Zagreb RK-Dugo Selo-Križevci-Botovo-Mađarska dužine 130km uz međunarodnu želježničku prugu, putem 48-nitnog monomodnog antibalističkog optičkog kabela ovješenog uz energetsku kontaktnu mrežu. Upotrebljeno je 11 podzemnih optičkih spojnica  i 23 stanična optička razdjelnika kapaciteta  po 48 vlakana. Ukupno su zavarena 1632 optička spoja, a sve dionice i sva vlakna su certificirana  OTDR-om.

 

 1. VALJAONICA SISAK (2006)  – dio bivše željezare Sisak (2006)

optički strukturalni kabelski sustav u krugu tvornice. Magistrala je riješena putem 96-nitnog armiranog optičkog kabela ovješenog dijelom kao zračni vod, a dijelom provučenog podzemnim cijevima. Upotrebljeno je ukupno 5.500 metara 96-nitnog i 1.000 metara 8-nitnog jednomodnog kabela. Spajanje je izvršeno putem više desetaka podzemnih i nadzemnih spojnica i optopanela u ukupno 21 komunikacijskom ormaru. Svaka od ukupno 200 optičkih dionica ostvarena je varenjem ili direktnim konektiranjem, te provjerena OTDR-om.

 

 1. HKZP – Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Zagreb (2004-2005)

strukturalni kabelski sustava sa 1400 bakrena i 440 optička priključka. Bakreni dio mreže izveden je strukturalnom kabelskom opremom kategorije 6, dok su za optički dio mreže korišteni višemodni i jednomodni optički kabeli. Ispravnost kabelski sustava tijekom tehničkog pregleda potvdila je i međunarodna revizorska tehnička komisija! (obavezno za instalacije visokog stupnja sigurnosti kakva je i navedena!)  

Tečaj €/kn: 7,53450 2023-01-28 21:55:44