Ovlašteni Partner (P)

To je tvrtka koja od nas kontinuirano nabavlja robu i usluge radi daljnje prodaje svojim kupcima u većim količinama. Partner se odabire iz redova Prodavača (RS) nakon što kumulativno prijeđe zahtjevani prag prometa prema našoj evidenciji ukupnog prometa za proteklo polugodišnje razdoblje. Roba se dobavlja po našim cjenicima za daljnju prodaju, umanjenu za dogovoreni partnerski rabat, koji je bitno veći od rabata Prodavača (RS).

Rabat se utvrđuje za sljedeće polugodišnje razdoblje na osnovu prometa i tehničke samostalnosti Partnera (položenih stručnih tečajeva) iz proteklog perioda.Time je Partneru omogućeno da prodaje krajnjem korisniku, ali i Prodavaču pod istim uvjetima kao što bi Prodavač kupio i od nas direktno.

Kao naš partner ostvarujete:

  • mogućnost odgođenog plaćanja (uz jamstvo plaćanja prema Ugovoru)
  • besplatnu telefonsku tehničko-komercijalnu podršku
  • regionalno skladištenje komunikacijske opreme
  • organizirane i tehničko-prodajne tečajeve u zemlji i inozemstvu
  • redovite najnovije prospekte, informacije i cjenike
  • ostalu potrebnu stručnu podršku

PREUZMITE PRIMJERAK PARTNERSKOG UGOVORA

Ovlašteni Prodavač (RS)

To je tvrtka koja povremeno kupuje robu Netiksovih dobavljača radi daljnje prodaje uglavnom krajnjem kupcu. Ne postoji ograničenje na količinu i vrstu robe. Roba se dobavlja po našim važećim cjenicima za daljnju prodaju, umanjenu za dogovoreni rabat. Rabat se utvrđuje polugodišnje na osnovu prometa i tehničke samostalnosti Prodavača (položenih stručnih tečajeva), i u osnovi je manji od rabata Partnera (P). Iz redova uspješnih Prodavača regrutiraju se Partneri (P), kada kumulativno premaše određeni prag prometa i kada su spremni potpisati Partnerski Ugovor.

Kao naš Ovlašteni Prodavač ostvarujete:

  • besplatnu telefonsku tehničko-komercijalnu “pre sales” podršku
  • roba se u principu plaća avansno, iznimno se može dogovoriti odgoda plaćanja za veće narudžbe (uz jamstvo plaćanja!)
  • nema potpisivanja ugovora!
Tečaj €/kn: 7,53450 2023-01-28 21:24:36