Osnovni tečaj

Cilj tečaja je sveobuhvatno upoznavanje sa principima rada i kriterijima odabira komponenata u optičkim komunikacijskim mrežama.

Ovo je uvodni strukovni tečaj koji obuhvaća cjelovit pregled svjetlovodne tehnologije i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Tečaj se stalno nadograđuje novim saznanjima iz ”fiber optics” tehnologije.

Teme koje se obrađuju na ovom tečaju su:

FIZIKALNE OSNOVE OPTOPRIJENOSA I TEHNOLOŠKE IZVEDBE

Iznose se osnove višemodne i monomodne optičke tehnologije. Objašnjavaju se osnovne konstrukcije svjetlovodnih vlakana i optičkih kabela i područje njihove primjene, sa osvrtom na najnovije vrste vlakana (DSF Fiber, NDSF Fiber, NZ-DSF Fiber, Submarine Fiber, OM3 Fiber, vlakna za 10GE itd.). Izlažu se elementi optičke kabelske opreme i načini terminiranja optičkih kabela (vrste konektora, vrste spojnika, načini terminiranja, optopaneli i optopriključnice, razdjelnici i kabineti, prespojni kabeli”, CWDM/DWDM multiplekseri itd…).
Objašnjavaju se mikrocijevni-mikrokabelski optički sustavi za mreže operatera u urbanim područjima. Obrazlaže se metodologija konektiranja i varenja vlakana te osnove mjerenja na optičkim kabelima: OTDR – optički reflektometar, mjerač gušenja itd.

NORMIZACIJA I REGULATIVA

Iznosi se stanje postojećih međunarodnih standarda za pasivne optokabelske sustave (ISO 11801, ITU-T G.652, G.652D, G.655, OM2, OM3, OM4 itd). Posebna pažnja posvećena je strukturalnim kabelskim sustavima po svjetlovodnim vlaknima – objašnjavaju se osnove EIA/TIA 568B – ISO 11801 – HRN 50173 normi sa stajališta primjene optičkih kabela u strukturalnim kabelskim sustavima. Posebna pažnja posvećena je kolapsiranim izvedbama minijaturiziranih optičkih kabelskih sustava tipa FTTD – “Fiber to the Desk”, koja su prilagođena optoprijenosu i omogućuju veću centralizaciju, veću propusnost i veći domet sustava od distribuiranih izvedbi, čineći ovaj koncept najekonomičnijim rješenjem. Ukratko se obrazlaže novi prijedlog “Pravilnik o EKM” za RH, koji definira detaljne upute za kabliranje kao i odredbe novih Pravilnika o optičkom kabliranju stambenih i poslovnih zgrada radi ishođenja uporabne dozvole građevine. Također se iznosi pregled osnovnih normi za aktivne optičke komponente (Ethernet na 100Mbs/1Gbs/10Gbs/40Gbs itd…).

FTTx KABELSKI SUSTAVI MREŽNIH OPERATERA

Uspoređuju se čisto optičke i hibridne širokopojasne tehnologije FTTx tipa : FTTH, FTTB, FTTN, FTTC, P2PF, PON/GPON i dr. i stanje normizacije istih, te njihova rasprostranjenost po zemljama i regijama, i stanje u RH. Detaljnije se analiziraju mogućnosti i ograničenja primjene različitih izvedbenih varijanti FTTx sustava. Provodi se usporedba sa danas najbržim čisto bakrenim tehnologijama (xDSL, Cat5e/6 itd). Posebna pažnja posvećena je analizi FTTH i GPON čisto optičkih kabelskih sustavima za ostvarenje širokopojasnih usluga za masovno posluživanje u mrežama Triple Play operatera/davatelja usluga.

PRAKTIČNI DIO

U praktičnom dijelu polaznicima se pokazuje konektiranje i varenje svjetlovodnih vlakana, a potom se obavljaju mjerenja izvedene optičke dionice. Polaznici prolaze kratku praktičnu obuku konektiranja i fiksnog spajanja (“splicing”) svjetlovodnih vlakana pod nadzorom Netiks-ovih instalera (za zainteresirane postoji dodatni jednodnevni praktični instalerski tečaj – za informacije nazovite!). Ukazuje se na tipične pogreške i “male tajne” tehnologije koje osiguravaju kvalitetan i pouzdan spoj.

Do kraja 2014.g., ovaj Netiks-ov tečaj pohađalo je više od 120 tvrtki iz Hrvatske i BiH, među njima Ina-Naftaplin, HT i dr. Broj polaznika je ograničen na 8-12 osoba. Tečaj je jednodnevni (6 sati teorije + 2 sata praktično). Tečaj se naplaćuje po važećim Netiks normativima, za informacije nas kontaktirajte na
prodaja@netiks.hr.

Tečaj €/kn: 7,53450 2023-01-28 21:30:26