Napredni teorijski FO tečaj

Tečaj je teorijski, a cilj tečaja je osposobljavanje za samostalno planiranje i projektiranje optičkih sustava po svjetlovodnim vlaknima.

Ovo je napredni strukovni tečaj koji obuhvaća planiranje, projektiranje i izgradnju svjetlovodnih mreža i sustava i namjenjen je projektantima sa predznanjem iz optičke tehnologije (pogledati Osnovni tečaj). Tečaj se stalno nadograđuje novim saznanjima iz ”fiber optics” tehnologije.
Broj polaznika ovog tečaja je ograničen na 8-12 osoba. Tečaj je jednodnevni (8 sati teorije). Tečaj se naplaćuje po važećim Netiks normativima, za informacije nas kontaktirajte na prodaja@netiks.hr.

Teme koje se obrađuju na trenutno važećim ”fiber optics” tečajevima su:

PREGLED TEHNOLOŠKIH IZVEDBI SVJETLOVODNIH VLAKANA I PLANIRANJE DTK

U osnovnim crtama obrazlažu se fizikalne osnove višemodne i monomodne optičke tehnologije. Objašnjavaju se osnovne konstrukcije modernih svjetlovodnih vlakana i optičkih kabela i područje njihove primjene, sa osvrtom na najnovije vrste vlakana (DSF Fiber, NDSF Fiber, NZ-DSF Fiber, Submarine Fiber, OM3 Fiber, vlakna za 10GE itd.). Izlažu se ukratko elementi optičke kabelske opreme i načini terminiranja optičkih kabela (vrste konektora, vrste spojnika, načini terminiranja, optopaneli i optopriključnice, razdjelnici i kabineti, prespojni kabeli itd…). Posebna pažnja posvećena je planiranju klasičnih optokabelskih instalacija i pripadajućih topoloških izvedbi. Detaljno se analiziraju stupnjevi zaštite kabela na vanjske utjecaje (npr. otpornost na glodavce, na agresivne tekućine, na požar i vodu itd). Posebna pažnja posvećena je principima planiranja kabelske kanalizacije (DTK) sukladno regulativi u RH, ali i prema postavljenim tehničkim zahtjevima.

PLANIRANJE MIKROCIJEVNIH OPTOKABELSKIH SUSTAVA

Objašnjavaju se građevni elementi mikrocijevnih-mikrokabelskih optički sustava naročito prikladnih za izgradnju FTTH/B mreža operatera u urbanim područjima. Posebna pažnja posvećena je načinu planiranja mikrocijevnih sustava i njihove topološke optimizacije. Iznosi se struktura mikrocijevnih spojnica za razne varijante grananja i račvanja. Analiziraju se ekonomskii aspekti mikrocijevnih-mikrokabelskih rješenja u odnosu na klasične izvedbe. Iznosi se pregled međunarodnih normi za mikrokabelske sustave.

PREGLED MEĐUNARODNIH NORMI I ZAKONSKE REGULATIVE U RH

Iznosi se stanje postojećih međunarodnih standarda za pasivne optokabelske sustave (ISO, ITU-T, EIA/TIA ….). Posebna pažnja posvećena je strukturalnim kabelskim sustavima po svjetlovodnim vlaknima – objašnjavaju se osnove EIA/TIA 568B – ISO 11801 – HRN 50173 normi sa stajališta primjene optičkih kabela u strukturalnim kabelskim sustavima. Posebna pažnja posvećena je kolapsiranim izvedbama minijaturiziranih optičkih kabelskih sustava tipa FTTD – “Fiber to the Desk”, koja su prilagođena optoprijenosu i omogućuju veću centralizaciju, veću propusnost i veći domet sustava od distribuiranih izvedbi, čineći ovaj koncept najekonomičnijim rješenjem. Također se detaljno iznosi pregled osnovnih normi za aktivne optičke komponente (Ethernet na 100Mbs/1Gbs/10Gbs/40Gbs itd…).
Posebna pažnja posvećena je tumačenju Zakona elektroničkim komunikacijama (ZEK – 2013) kao i pripadajućih pravilnika : “Pravilniku o tehničkim uvjetima za EKM poslovih i stambenih zgrada – 2009″, Pravilniku o svjetlovodnim distribucijskim mrežama – 2014”, “Pravilniku o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkom korištenju EKI – 2013 » i dr. , za RH, koji definira detaljne upute za kabliranje i sigurnosne razmake. Ukazuje se na odredbe bitne za zadovoljene zakonskih uvjeta.

FTTx KABELSKI SUSTAVI MREŽNIH OPERATERA

Uspoređuju se čisto optičke i hibridne širokopojasne tehnologije FTTx tipa : FTTH, FTTB, FTTN, FTTC, P2PF, PON/GPON i dr. i stanje normizacije istih, te njihova rasprostranjenost po zemljama i regijama, i stanje u RH. Detaljnije se analiziraju mogućnosti i ograničenja primjene različitih izvedbenih varijanti FTTx sustava. Provodi se usporedba sa danas najbržim čisto bakrenim tehnologijama (xDSL, Cat5e/6 itd). Posebna pažnja posvećena je analizi FTTH i GPON čisto optičkih kabelskih sustavima za ostvarenje širokopojasnih usluga za masovno posluživanje u mrežama Triple Play operatera/davatelja usluga usluga.

OPTIČKO KABLIRANJE DATA CENTARA

Razmatraju se principi kabliranja data centara uporabom OM3 i OM4 optičkih kabela. Posebno se ukazuje na neophodnost korištenja paralelnih optičkih linkova radi postizanja željene brzine 40Gbs ili veće, budući da disperzija i u najbržih vlaknima ipak ograničava agregatne prijenose > 10Gbs po jednom vlaknu. Iznosi se i obrazlaže pregled postojećih, a i budućih međunarodnih normi(drafts) za kabliranje podatkovnih centara.

SPAJANJA I MJERENJA NA OPTIČKIM KABELIMA

Obrazlažu se metodologije konektiranja i varenja svjetlovodnih vlakana te utjecaji na kvalitetu spojišta i njegovu pouzdanost. Procjenjuju se moguća odstupanja finalnih mjernih rezultata u odnosu na očekivanja (npr. za LID sustave u uređajima za varenje vlakana). Pokazuju se male tajne tehnologije kod spajanja i aranžiranja optičkih spojnica, kabineta i razdjelnika. Detaljno se analizira princip rada splajsera i njegovo inicijalno podešavanje.
Posebna pažnja posvećena je mjerenjima na optičkim komunikacijskim sustavima: kvalitativna pomoću OTDR – optičkog reflektometra i kvantitativna (verifikacijska) pomoću mjerača gušenja i izvora svjetla.
Izlažu se detaljno principi rada OTDR reflektometra, njegove vrline i mane (slijepa zona, domet, duhovi itd) kako bi se isti mogao optimalno podesiti za konkretnu dionicu. Posebna pažmja posvećena je finalnim « end to end » mjerenjima pomoću para izvor-mjerač gušenja, sa naglaskom na pravilnom podešavanju reference za odabrane valne duljine.

PRORAČUN SVJETLOVODNOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA

Detaljnije se obrazlažu komunikacijske osobine aktivnih i pasivnih elemenata optičkog linka koje daje proizvođač, kao i njihov utjecaj na maksimalni domet i frekvencijsku propusnost dionice.
Posebno se analiziraju faktori koje utječu na gušenje optovlakna i gušenje pasivne kabelske opreme, te njihova ovisnost o valnoj duljini prijenosa i brzini modulacije (bit rate). Na par primjera iz prakse vrši se proračun maksimalnog dometa linka glede gušenja, te se analiziraju načini optimizacije kako bi se domet povećao.
Na više primjera izračunava se utjecaj disperzije na maksimalni domet i maksimalnu modulacijsku brzinu na linku (bit rate), kao i metode i tehnološki odabiri komponenata kojima se taj utjecaj može optimizirati.
Na osnovu navedenog iznose se upute za odabir aktivnih i pasivnih komponenti za različite komunikacijske scenarije: MM linkove u zgradama, SM « long haul » sustave, FTTH mreže operatera, PON « multipoint » sustave, « data center » linkove i dr.

Tečaj €/kn: 7,53450 2023-01-28 21:57:42