Referentna lista

Instalirana je aktivna komunikacijska mreža i pripadajući kabelski sustav UTP Cat6 u četiri Osnovne škole na području Grada Osijeka: Cesarić, Mihanović, Madžarić i Ujević. Strukturalni kabelski sustav je izveden sa 270 dionica Cat6 UTP. Ukupno je položeno 12.750 metara UTP kabela unutar kanalica i spuštenog stropa. Oprema je spojena na 12 UTP Cat6 panela smještenih unutar ukupno 8 komunikacijskih ormara. Na tako izveden kabelski sustav priključeno je ukupno 8 “Cisco” preklopnika sa 24 priključka brzine 1Gbs. Veza na Internet ostvarena je putem Cisco usmjerivača.

Komunikacijska infrastruktura za povezivanje i daljinsko upravljanje 17 toplinskih podstanica na centralnu toplanu Vojak u riječkom naselju Trsat. Iskorištena je novoizgrađena kabelska kanalizacija (DTK) unutar koje je izgrađen mikrocjevno-mikrokabelski optički suatav. Ukupno je uvučeno 5.000 metara mikrocijevi HDPE 12/10 u koje je upuhano oko 5.000 metara mikrokabela sa 72 i 8 svjetlovodnih niti. Na izvedeni optokabelski sustav priključena je “Allied Telesis” aktivna komunikacijska oprema industrijske izvedbe na brzini 1 Gbs. Kompletna mreža izvedena je u konfiguraciji star-ring radi visokog stupnja pouzdanosti uporabom EPSRing sigurnosnog protokola. U centrali Vojak nalazi se glavni koncentrator za daljinsko nadgledanje.

Strukturalni kabelski sustav koji je izveden sa 234 dionice Cat6 UTP i optičkom vertikalom između koncentratora, za potrebe operativnog poslovanja hrvatske šumarije u Ogulinu. Ukupno je položeno 10.000 metara UTP kabela unutar kanalica i parapetnih kanala. Također je instalirano i 75 napajačkih šuko priključnica. Kabelski sustav je izveden kompletno sa Fibrain opremom te je na kabelski sustav izdano produženo Fibrain jamstvo u trajanju 25 godina.

Strukturalni kabelski sustav koji je izveden sa 520 dionica Cat6 UTP i 350 Cat3 dionica za potrebe hotelskog poslovanja i informatičkog usluživanja hotelskih gostiju. Sustav se bazira na dva optička koncentratora – razdjelnika međusobno povezana svjetlovodnim kabelima (36 dionica).

Optički kabelski sustav za potrebe bežičnog pristupa internetu u ukupno dvadeset ACI marina diljem Jadranske obale. Ukupno je u svim marinama položeno preko 21 km optičkog kabela, izvršeno je nešto manje od 400 konektiranja metodom varenja te je ugrađeno 190 pretvornika medija. Posebna pažnja posvećena je spječavanju prodora vode – korišteni su specijalni optički i bakreni kabeli sa dodatnim zaštitama od prodora vode, obzirom da se radi o objektima na moru (pontonima, gatovima, rivama itd…).

Spajanje i mjerenje optičkih linkova (OM4) te bakrenih linkova (Cat. 6a) prema standardima  HRN EN 50173:1 i HRN 50173:1 za Cat.6a u cilju omogućavanja korisnicima studenstskih domova pristup internetu. Ukupno je spojeno i izmjereno 324 S/FTP Cat6a dionice.

Fiber-To-The-Home“, telekomunikacijska infrastruktura gdje je zadnja dionica mreže do pretplatnika izvršena svjetlovodom.

Spajanje preko 300 optičkih linkova te dovod istih „do ulaza“ u stan korisnika u svrhu brzog interneta.

Optički kabelski redudantni prsten položen unutar tvorničkog kruga bivše Željezare Sisak, izveden sa ukupno 9.000 met optičkih kabela 12-288 niti, položen podzemnno unutar 4.800 met PEHD cijevi 40mm/PVC cijevi 110mm, koje su prethodno položene i kalibrirane, i dijelom nadzemno, sa cca 800 prespajanja varenjem i pripadajućim OTDR mjerenjima. Izgradnja sustava bila je podložna strogim testiranjima stranog vlasnika željezare. Izgrađeno je i više od 1000 metara nove kabelske kanalizacije (DTK) kapaciteta 4 x PVC110, sa pripadajućim zdencima i PEHD50 podcijevima.

1abs

Optički kabelski sustav položen ispod piste Zračne Luke Pleso, izveden sa ukupno 18.000 met optičkih kabela 12-72 niti, sa cca 500 prespajanja varenjem i pripadajućim OTDR mjerenjima. Izgradnja sustava bila je podložna rigoroznim uvjetima rada na pisti bez ometanja zračnog prometa, uglavnom noću. Zbog zahtjeva na pouzdanost, sustav je certificiran od principala “Ortronics” na 25-godišnje jamstvo.

2hkzp

Ugovorno interventno održavanje optičkog komunikacijskog sustava i pripadajuće signalizacije svih hrvatskih autocesta (osim A2 Zagreb-Macelj): A1 Zageb-Split-Dubrovnik, A3 Zagreb-Bregana-Lipovac, A4 Zagreb-Goričan, A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, A10, A11, D532 … Potpisani Ugovor uključuje hitne intervencije u roku od 4 sata od poziva, kao i unaprijed dogovorene popravke u zadanom terminu, te stalno obavezno skladište rezervne kabelske opreme za hitne intervencije.

3hac

Izgradnja Fast Ethernet računalne mreže izvedene sa 37 kom Allied Telesis AT-8000S/24 Layer 2 preklopnika za komunikacijske potrebe apartmanskog naselja. Magistrala je izvedena optički na brzini 1Gbs, a kontroliraju je optički preklopnici serije AT-9028/SP u koje je utaknuto ukupno 30 SFP gigabitnih optomodula, po jedan za svaku apartmansku vilu. Ukupno je omogućeno 888 aktivnih FE bakrenih linkova i 30 SFP GbE optičkih jednomodnih linkova. Infrastruktura omogućuje Triple Play usluge korisnicima apartmana (telefon, TV video i Internet)

4apartmansko

Isporuka 428 komada VDSL konvertera ”Allied Telesis” AT-MC605 i 26 komada integriranih 19” šasija sa napajačem za smještaj do 12 konvertera svaka (AT-MCR-12) za potrebe povezivanja HŽ lokacija do kojih postoji samo bakrena NF parica. MC-605 je jedini VDSL konverter na svijet koji jamči domet i do 3 km po bakrenim paricama, zbog čega je i pobjedio na predmetnom javnom nadmetanju.

13bnet

Izgradnja strukturalnog kabelskog sustava Cat6 za potrebe poslovanja Agencije. Položeno je 4500 metara kabela za ukupno 110 UTP korisnika za Gigabit Ethernet brzine. Na novi kabeslki sustav je ujedno prespojena i postojeća telefonska centrala. Korištena je ”Fibrain” bakrena kabelska oprema.

6agencija

Računalna mreža od 850 priključakaa sa “Ortronics” UTP Category Clarity6 strukturalnim kabelskim podsustavom i optičkom magistralom za 10-tak objekata unutar kruga bolnice i “Allied Telesis” Fast/Gigabit Ethernet mrežnom opremom sa više stotina aktivnih priključaka. Bolnica je g.2014. proglašena najsuvremenijom e-bolnicom u RH, gdje se svi bolnički nalazi i pripadajuće slike prenose isključivo elektronski preko ove mreže. Od g. 2009 . do danas mrežu Bolnice održavamo paušalno, sa ugovorenim rokom intervencije i popravka.

7opca_bolnica

Ugovorni stručni nadzor nad izgradnjom FTTH mreže oglednog zagrebačkog naselja Sopnica-Jelkovec, Investitor Zagrebački Holding. Mreža je izgrađena tehnologijom mikrocijevi za ukupno cca 2.800 kućnih i poslovnih korisnika, na razdjelniku spojeno i izmjereno ukupno 5.600 svjetlovodnih niti . Položeno je cca 18.000 met cijevi PVC 110mm unutar 8.500 met rova i u nju je uvučeno cca 30.000 met mikrocijevi. Postavljeno je 170 kabelskih zdenaca i upuhano 130.000 met mikrokabela kapaciteta 12-72 niti. Unutar objekata položeno je 130.000 met mikrokabela sa 2 niti.

8sopnica

Izgradnja Fast Ethernet magisitrale računalne mreže izvedene sa većim brojem Allied Telesis AT-8624T/2M Layer 3 preklopnika. Preklopnici su međusobno povezani optičkim kabelima putem AT-A45 100Fx SC optomodula u prestenastu strukturu. Ukupni kapacitet mreže je 250 portova (priključaka) sa Layer 3 mogućnostima.

9koncar

Optička kabelska okosnica izvedena “Fibrain” jednomodnim i višemodnim optičkim kabelima za potrebe gradskog prijevoznog poduzeća. Sustav je povezan sa optičkim kabelskim sustavom Grada Rijeke radi integracije u projekt elektroničkog grada.

10autotrolej

Strukturalni kabelski sustav Cat5e u oklopljenoj izvedbi (F/UTP), za ukupno 130 korisnika, položeno 4.500 met kabela u novoj Poslovnici

11schenker

Izgradnja optičkog komunikacijskog sustava između hotela na Babinom Kuku i izgradnja aktivne komunikacijske mreže LAN tipa izvedene preklopnicima “Allied Telesis” sa 6 optičkih magistrala brzine 1Gbs ostvarenih po jednomodnim optičkim kabelima 12-48niti ukupne duljine 2.000 met, sa 192 aktivna Fast Ethernet priključaka 100Tx.

12hoteli_babin_kuk

Kontinuirana isporuka više od 1.000 optičkih pretvornika Fast Ethernet i Gigabit Ethernet “Allied Telesis” za realizaciju optičkih pretplatničkih priključaka poslovnih korisnika najvećeg hrvatskog kabelskog operatora

13bnet

Prespajanje polja spojnica sa PON sprežnicima sa preko 10.000 izvedenih prespajanja varenjem unutar više stotina spojnica, po projektima HT-a, a za izgradnju GPON optičke mreže gradova Varaždin i Čakovec. Netiks je izveo 90% svih radova na pristupnoj mreži u navedenim gradovima, sa pripadajućim OTDR mjerenjima. Izgradnja sustava bila je podložna strogim testiranjima HT- nadzornme službe i uspješno završena početkom 2009.

14ht-pon

Projektiranje i izvođenje optičkog kabelskog sustava za automatizirano upravljanje magistralnim naftovodom, za optičku dionicu duljine 38 km kapaciteta 12-24 vlakana , uključivo isporuke kabela i spojne opreme, te radovi na prespajanjima-mjerenjima i puštanju u pogon

15ganama_sirija

Optička pristupna mreža pojedinih kvartova grada Zagreba (Borovje, Vrbik, Sopot) i povezivanje korisnika svjetlovodnim vlaknima u integriranu FTTH kabelsku mrežu , izgrađeno 20.000 priključaka tehnologijom varenja u podzemnim spojnicama i završetkom u pripadajućim FTTH razdjelnicima (vlastiti razvoj!), za prihvat suvremenih usluga “Triple Play” velikih brzina za operatora “Vodatel” (0d 5.9.2007. akvizitirao “Metronet”)

16vodatel

Specijalistički nadzor nad izvođenjem optičkog kabelskog sustava za automatizirano upravljanje magistralnim naftovodom, za dionicu Sisak – Slav.Brod duljine 160 km

17janaf

Radovi na optičkog kabelskog sustava za automatizirano upravljanje magistralnim naftovodom, za dionicu Damask – Palmyra duljine 32 km + 11 km

18ina

Specijalistički nadzor nad izvođenjem optičkog kabelskog sustava za automatizirano upravljanje magistralnim plinovodom, te konzultanti u projektiranju istog, za dionicu Pula – Slav.Brod duljine 440 km

19plinacro

Optička magistrala Zagreb RK-Dugo Selo-Križevci-Botovo-Mađarska dužine 130km uz međunarodnu želježničku prugu, putem 48-nitnog monomodnog antibalističkog optičkog kabela ovješenog uz energetsku kontaktnu mrežu. Upotrebljeno je 11 podzemnih optičkih spojnica i 23 stanična optička razdjelnika kapaciteta po 48 vlakana. Ukupno su zavarena 1632 optička spoja, a sve dionice i sva vlakna su certificirana OTDR-om.

Optički strukturalni kabelski sustav u krugu tvornice. Magistrala je riješena putem 96-nitnog armiranog optičkog kabela ovješenog dijelom kao zračni vod, a dijelom provučenog podzemnim cijevima. Upotrebljeno je ukupno 5.500 metara 96-nitnog i 1.000 metara 8-nitnog jednomodnog kabela. Spajanje je izvršeno putem više desetaka podzemnih i nadzemnih spojnica i optopanela u ukupno 21 komunikacijskom ormaru. Svaka od ukupno 200 optičkih dionica ostvarena je varenjem ili direktnim konektiranjem, te provjerena OTDR-om.

Strukturalni kabelski sustava sa 1400 bakrena i 440 optička priključka. Bakreni dio mreže izveden je strukturalnom kabelskom opremom kategorije 6, dok su za optički dio mreže korišteni višemodni i jednomodni optički kabeli. Ispravnost kabelski sustava tijekom tehničkog pregleda potvdila je i međunarodna revizorska tehnička komisija! (obavezno za instalacije visokog stupnja sigurnosti kakva je i navedena!)

Računalna mreža od 400 korisnika sa UTP Category 6 strukturalnim kabelskim podsustavom i optičkom magistralom za 17 objekata kruga bolnice ostvarenom Ethernet mrežnom opremom i optičkim kabelima

23bolnica_virovitica

Izgradnja mreže novom DTM tehnologijom 1Gbs (prva ove vrste u Evropi) na međusobnoj udaljenosti od 30-ak kilometara za prijenos videa, govora i podataka, a u svrhu nadziranja i upravljanja vodoopskrbnim, kanalizacijskim i ekološkim sustavom otoka Krka – pokrovitelj Vlada RH!

24ponikve

Potpuno optička strukturalna mrežna okosnica unutar tvorničkog okruga, izvedena u 8-nitnoj tehnologiji, sa prespojnim optopanelima sa po 12-ST porta ORTRONICS, sa 48 ST optičkih konektora

Razgranata optička računalna mreža realizirana optičkim kabelima, više puta nadograđivana, sa preko 150 UTP Cat5 korisnika, u desetak dislociranih objekata unutar tvorničkog okruga, ubrzana na Ethernet “switching”.

26nasice_cement

Računalna mreža od 70-ak korisnika sa UTP strukturalnim kabelskim sustavom i povezivanje udaljenih lokacija optičkim kabelima

Povezivanje 6 dislociranih objekata gradske uprave u Rijeci izvedena u 12-nitnoj tehnologiji, izgrađena za prihvat ATM OC-3 aplikacije na 155 Mb/s.

Programski upravljana računalna mreža sa optičkom magistralom realizirana uporabom optičkog kabela i aktivnom mrežnom opremom, te UTP strukturalnim razvođenjem, nove lokacije Fast Switching

Optički kabelski sustav u izvedbi sa više 6/12-portnim ST/SC optopanela, unutar tvorničkog kruga , sa ukupno 112 konektiranja ST/SC tipa optičko kabliranje 2 broda kabelopolagača, sa ukupno 144 konektiranja po brodu po marinskim standardima.

Trebate rješenje ili savjet?

KONTAKTIRAJTE NAS