“PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA OPTIČKIH KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA PO SVJETLOVODNIM VLAKNIMA”

Teorijski dio (6 sati) ……….. mr. sci. Sead Dubravić,  (HKIE ovlašteni projektant iCertified Ortronics Engineer”)

* FIZIKALNE OSNOVE OPTOPRIJENOSA I NORMIZACIJA ….. Iznose se osnove višemodne i monomodne optičke tehnologije. Objašnjavaju se osnovne konstrukcije svjetlovodnih vlakana i optičkih kabela i područje njihove primjene, sa osvrtom na najnovije vrste vlakana (DSF Fiber, NDSF Fiber, NZ-DSF Fiber, Submarine Fiber, OM3 Fiber, vlakna za 10GE itd.). Iznosi se stanje postojećih međunarodnih standarda(ISO 11801, ITU-T G.652, G.652D, G.655 itd). Izlažu se elementi optičke kabelske opreme i načini terminiranja optičkih kabela (vrste konektora, vrste spojnika, načini terminiranja, optopaneli i optopriključnice, razdjelnici i kabineti, prespojni kabeli”,  CWDM/DWDM multiplekseri itd…). Objašnjavaju se mikrocijevni-mikrokabelski optički sustavi za mreže 20161201_135101operatera u urbanim područjima. Detaljnije se objašnjava princip varenja vlakana i principi mjerenja na optičkim kabelima: OTDR – optički reflektometar, mjerač gušenja/disperzije itd. Izlaže se proračun optičkog prijenosnog sustava za tipične primjene, obzirom na gušenje dionice i frekvencijsku širinu, sa primjerima iz neposredne prakse.

* STRUKTURALNI OPTIČKI KABELSKI SUSTAVI ….. Posebna pažnja posvećena je strukturalnim kabelskim sustavima po svjetlovodnim vlaknima, kao suvremenom rješenju širokopojasnog kabliranja objekata i zgrada. Detaljnije se objašnjava ISO 11801 norma sa stajališta primjene optičkih kabela u strukturalnim kabelskim sustavima. Posebna pažnja posvećena je kolapsiranim izvedbama minijaturiziranih optičkih kabelskih sustava tipa FTTD – “Fiber to the Desk”,  koja su prilagođena optoprijenosu i omogućuju veću centralizaciju, veću propusnost i veći domet sustava od distribuiranih izvedbi, čineći ovaj koncept najekonomičnijim rješenjem. Ukratko se obrazlaže novi prijedlog “Pravilnik o EKM” za RH, koji definira detaljne upute za kabliranje. Posebna pažnja posvećena je novim Pravilnicima o optičkom kabliranju stambenih i poslovnih zgrada radi ishođenja uporabne dozvole građevine.20161201_100759

 * FTTx OPTIČKI I HIBRIDNI KABELSKI SUSTAVI ….. Detaljno se obrađuju suvremene čisto optičke i hibridne širokopojasne tehnologije FTTx tipa : FTTH, FTTB, FTTN, FTTC, P2PF, PON/GPON i dr. i stanje normizacije istih, te njihova rasprostranjenost po zemljama i regijama, i stanje u RH. Detaljnije se analiziraju mogućnosti i ograničenja primjene različitih izvedbenih varijanti FTTx sustava. Provodi se usporedba sa danas najbržim čisto bakrenim tehnologijama (xDSL, Cat5e/6 itd). Posebna pažnja posvećena je analizi FTTH i GPON čisto optičkih kabelskih sustavima za ostvarenje širokopojasnih usluga za masovno posluživanje u mrežama Triple Play operatera/davatelja usluga.

Praktični dio (2 sata) ………………………………… NETIKS inženjeri

U praktičnom dijelu polaznici samostalno konektiraju i zavaruju svjetlovodna vlakna, a potom obavljaju završna mjerenja izvedene optičke  dionice. Polaznici prolaze kratku praktičnu obuku konektiranja i fiksnog spajanja ( “splicing”) svjetlovodnih vlakana pod nadzorom Netiks-ovih instalera (za zainteresirane postoji dodatni jednodnevni praktični instalerski tečaj – za informacije nazovite!). Ukazuje se na tipične pogreške i “male tajne” tehnologije koje osiguravaju kvalitetan i pouzdan spoj. Polaznici sami provjeravaju rezultate vlastitog spajanja mjeračem gušenja i optičkim reflektometrom (OTDR) i upoređuju ih sa teorijskim vrijednostima.

20161201_150704

20161201_154803

Za sve predbilježbe molimo kontaktirate Eminu Dubravić na tel (01) 6652 940, fax 6652 902, E-mail: prodaja@netiks.hr