Politika kvalitete

Usmjerenost na potrebe i očekivanja kupca te njihovo zadovoljstvo ostvarenom suradnjom, najvažnije su vrijednosti prema kojima mjerimo i određujemo svoju ukupnu uspješnost i na kojima temeljimo našu poslovnu stabilnost i održivost daljnjeg razvoja tvrtke.

Svjesna važnosti takvog pristupa, uprava iskazuje svoju trajnu težnju postizanju sljedećih trajnih vrijednosti:

 • voditi politiku održivog razvoja stalnom korekcijom negativnih parametara unutar tvrtke
 • neprekidno razvijati vlastite sposobnosti pronalaženja optimalnih rješenja koja će rezultirati prepoznavanjem NETIKS-a d.o.o. kao poželjnog i stabilnog poslovnog partnera
 • imati zadovoljne vlasnike i konstantno podizati vrijednost tvrtke
 • mjeriti zadovoljstvo kupaca – neprekidno prikupljati povratne informacije od kupaca u cilju unapređenja kvalitete budućih poslova
 • održavati i unapređivati partnerske odnose s dobavljačima u svrhu poboljšanja kvalitete nastupa prema kupcu
 • poštivati zakonske i etičke norme u odnosima s kupcima, dobavljačima i zaposlenicima
 • imati zadovoljne zaposlenike – održavati i unapređivati ugodnu i poticajnu radnu okolinu, osiguravati mogućnost i stvarati obvezu stalnog stručnog i osobnog usavršavanja te osigurati primjeren životni standard

 • svaku opravdanu primjedbu kupaca cijeniti, prihvatiti je i ugraditi u svoj proizvod i uslugu
 • uvijek nuditi tehnološki aktualnu i atraktivnu uslugu i proizvod
 • zapošljavati stručno, motivirano i kupcu orijentirano osoblje, održavati i nadograđivati postojeće stručne certifikate i ovlaštenja, s ciljem kontinuiranog praćenja tehnoloških noviteta
 • opremati se suvremenom informatičkom i mjernom opremom te drugim potrebnim alatima za rad
 • isporuku usluga i proizvoda vršiti u dogovorenim rokovima, na dogovorene načine i poštivati ostale odredbe ugovora i dobrih poslovnih običaja
 • trajno usklađivati rad sa zakonskom regulativom u okviru naše djelatnosti i poslovati s pažnjom dobrog privrednika
 • dosljedno primjenjivati i poboljšavati Sustav upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme i trajno poboljšavati njegovu djelotvornost

Tražite kvalitetno rješenje vašeg projekta ili komunikacijskog sustava?

Naši stručnjaci rado će Vam ponuditi rješenje usklađeno sa međunarodnim standardima

Zatražite prijedlog rješenja!