NETIKS d.o.o., u svojstvu ovlaštene projektantske i nadzorne telekomunikacijske tvrtke i međunarodno autoriziranog centra za instaliranje širokopojasnih kabelskih sustava, je organizirao jednodnevno školovanje za projektiranje i izgradnju optičkih komunikacijskih i  kabelskih sustava. Teorijski i praktični dio predaju i demonstriraju stručnjaci Netiks-a d.o.o. sa osobnim međunarodno važećim certifikatima i licencama, te sa više od 20 godina iskustva u svjetlovodnoj tehnologiji.

 

Za sljedeći termin i ostale detalje molimo da nas kontaktirate na tel (01) 6652 940 ili E-mail: netiks@netiks.hr!